Top 10 game có thưởng khi tải về - cổng game uy tín

Đắk Nông “soi” hạn chế tạo “bước nhảy” trong công tác CCHC năm 2024

osliki.com Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Nông: Năm 2023, CCHC Đắk Nông đạt được những kết quả ấn tượng. Để tạo “bước nhảy” năm 2024 Đắk Nông sẽ kiên định thực hiện nhiều giải pháp căn cơ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra liên ngành 346, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

Bà Nguyễn Thị Thu Hường,
Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra
liên ngành 346,
Giám đốc Sở Nội vụ
tỉnh Đắk Nông

Bà Hường cho biết: Năm 2023, UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện CCHC, công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó đảm bảo đạt được hiệu quả thực chất, đúng tiến độ triển khai trong các chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Đặc biệt, tỉnh đã nhân rộng và triển khai hiệu quả mô hình sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ CBCCVC và chính quyền các cấp trong thực thi công vụ.
- Thưa bà, việc CCHC được triển khai thực hiện trên nhiều nội dung, gồm: Cải cách thể chế hành chính nhà nước; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số. Bà có thể cho biết rõ công tác cải cách TTHC năm 2023 của Đắk Nông?

Hiện nay, tổng số TTHC tại các cấp trên địa bàn tỉnh là 1.710 TTHC; trong đó: Cấp tỉnh có 1.392 TTHC (628 TTHC toàn trình, 764 TTHC một phần); cấp huyện có 201 TTHC (124 TTHC toàn trình, 77 TTHC một phần); cấp xã có 117 TTHC (52 TTHC toàn trình, 65 TTHC một phần).  Tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của ngành dọc tại bộ phận một cửa các cấp theo quy định. 100% TTHC và các quy định liên quan về TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời trên cổng dịch vụ công quốc gia; cổng dịch vụ công của tỉnh.

Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện; Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 100% hồ sơ TTHC công khai đảm bảo tiến độ và kết quả giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại cổng dịch vụ công quốc gia. 100% hồ sơ TTHC do cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận, giải quyết công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Năm 2023, tỉnh đã triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.000 mẫu phiếu khảo sát. Trung tâm phục vụ hành chính công đã thực hiện khảo sát trên hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC, kết quả từ ngày 05/12/2022 đến ngày 04/12/2023 tỉnh tiếp nhận 9.392 lượt đánh giá; trong đó, hài lòng 9.350 lượt (chiếm tỷ lệ 99,55%), bình thường 42 lượt (chiếm tỷ lệ 0,45%), không hài lòng 0 lượt (chiếm  tỷ lệ 0%).

Đáng nói, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chú trọng phối hợp tốt để xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài và có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, tổ chức. Theo đó, năm 2023, đã tiếp nhận và xử lý 179 đơn phản ánh, kiến nghị về TTHC, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Hiện nay, nhiều tỉnh thành đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Với Đắk Nông vấn đề này đã được chú trọng, thưa bà?

Thực tế, qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) tỉnh đã kết nối với 11/23 HTTT/CSDL quốc gia . Có 06/19 sở, ban, ngành  đã triển khai và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) với 10 hệ thống. Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh đã triển khai chạy thử nghiệm, qua đó đã cung cấp các thông tin, hình ảnh quảng bá dịch vụ du lịch, thu hút gần 300.000 lượt truy cập. 

Hiện tại, tỉnh đang hoàn tất các thủ tục triển khai chính thức cơ sở dữ liệu ngành du lịch Đắk Nông. Ngoài ra, đối với nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, tỉnh đang triển khai các thủ tục để chính thức xây dựng nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, dự kiến gồm 06 phân hệ chính, 47 nhóm chức năng và thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Cổng thông tin dữ liệu đất đai thì, tỉnh cũng đã triển khai công tác đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Còn hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về CBCCVC, tỉnh đã thực hiện cập nhật và đồng bộ với cơ sở dữ liệu Quốc gia về CBCCVC với 16.897/16.942 hồ sơ. Hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử dùng chung với khoảng 80.000.000 trang tài liệu số hóa lưu trữ. Trung tâm Dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây của tỉnh đã tích hợp dữ liệu tỉnh vận hành 69 máy chủ ảo hóa, kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) hiện đang được nâng cấp lên phiên bản 5.0 đã được tích hợp chữ ký số, chứng thư số triển khai đồng bộ 100% các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập). Tỉnh đã triển khai kết nối với TƯ qua trục liên thông văn bản Quốc gia cho 18/18 sở, ban, ngành, 08/08 huyện, thành phố, 71/71 xã, phường, thị trấn và 352 các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền đảm bảo được thông suốt (đạt tỷ lệ 100%).

Tỉnh đã có hệ thống phòng họp không giấy đã được đầu tư, vận hành tại Văn phòng Tỉnh ủy (địa chỉ //phkg.daknong.gov.vn), đồng thời hiện đang trong quá trình tiếp tục mở rộng hệ thống phòng họp không giấy của Tỉnh ủy, sử dụng cho các cuộc họp của UBND tỉnh.

Mặt khác, cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đã được chuyển đổi sang công nghệ IPv6 tại địa chỉ: Các thông tin trên cổng thông tin điện tử được tỉnh cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác và kịp thời. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được của tỉnh được vận hành qua cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ Các hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông suốt trên hệ thống.

Tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc phạm vị, chức năng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn...Tỉnh đã số hóa công tác chứng thực điện tử đạt 18.886 hồ sơ. Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện 19/25 TTHC thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

- Qua việc triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023, điều gì khiến bà còn trăn trở?

Bên cạnh những kết quả đạt được như tôi đã nêu ở trên thì, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ, kịp thời, nhất là trong giải quyết TTHC của một số cơ quan, đơn vị, địa phương; việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với kế hoạch; công tác chuyển đổi số đã được đẩy mạnh, tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn chậm do hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị còn hạn chế, chưa thực sự bảo đảm tốt nhất cho việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến...

- Trước những “điểm nghẽn” đó, với cương vị Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra liên ngành 346, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, bà đã tham mưu tỉnh nhằm “khơi thông” tạo bước đột phá trong năm 2024,?

Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành TƯ, Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông... Theo đó, tỉnh tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; rà soát các văn bản QPPL của địa phương...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC; công bố kịp thời, đầy đủ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các đơn vị theo quy định; công khai đầy đủ danh mục các TTHC và tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh và Website của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc giải quyết TTHC theo hình thức liên thông cùng cấp, liên thông giữa các cấp, các ngành. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; tăng cường thực hiện thanh toán trực tuyến điện tử; thanh toán trực tuyến toàn trình.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; triển khai hiệu quả Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)... Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ đối với CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

- Trân trọng cảm ơn bà!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông “soi” hạn chế tạo “bước nhảy” trong công tác CCHC năm 2024 tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email [email protected], hotline: 0985698786,
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1703987273 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1703987273 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10