Top 10 game có thưởng khi tải về - cổng game uy tín

Chủ đề: Luật Đất đai

Luật Đất đai, cập nhật vào ngày: 15:26, 01/01/2024

1 2 3 4 5 6

Băn khoăn mức thu phí nước thải sinh hoạt kể từ ngày 1/1/2024

Bắt đầu từ ngày 1/1/2024, phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TP.HCM sẽ được tính bằng 25% trên tổng hóa đơn nước sạch hàng hàng tháng của các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.